Om ONOS

ONOS er et familieeid maskinentreprenørselskap i tredje generasjon fra Målselv i Troms fylke med opprinnelse fra Rundhaug tilbake til 1937.

ONOS har hovedkontor ved Bardufoss og er etablert med underavdeling i Harstad by. Vår hovedvirksomhet omfatter tradisjonelle og komplekse anleggsarbeider innen veibygging, infrastrukturutbygging, masseforflytning, grunnarbeider, transport og riving-/saneringsarbeider.

ONOS produksjonsomsetning er stabilisert på 80-90 millioner de siste årene, men vi har klar målsetning om videre ekspansjon i et voksende anleggsmarked i Nordland, Troms og Finnmark.

ONOS målsetting om ekspansjon omfatter like mye en sterkere etablering i vårt nær-marked som utvidelse av vårt geografiske nedslagsfelt i Nord Norge. Da hovedpart av ONOS virksomhet i dag er etablert etter markedets lokalisering, er flesteparten av våre ansatte innstilt på uke pendling med tilrettelagte boforhold.

ONOS består av en ung og positiv arbeidsstokk på ca. 50 ansatte. Vi besitter en ny maskinpark med produksjon basert på GPS-maskinstyring, og ivaretar landmåling og masseberegning i egenregi.

ONOS som bedrift er organisert gjennom medlemskap i MEF, og vi følger tariff og hoved-avtale gjennom MEF-NAF/LO. Vi er også godkjent lærlingebedrift i OKAB og TOBO.

ONOS benytter digitaliserte verktøy i vår arbeidshverdag, hovedsakelig bygget rundt SmartDok timeregistreringsprogram og MEF`s nettbaserte HMS/KS-system.

ONOS praktiserer særlig gode personal- og forsikringsvilkår, med en arbeidsmiljømessig ideologi fra at trives du på jobb finnes også lysten til å bidra i fellesskapet.

BE Sentral godkjenning 2016

Comments are closed.