Om ONOS

 

ONOS er et  familieeid maskinentreprenørselskap i tredje generasjon fra Troms fylke med med opprinnelse fra Rundhaugen tilbake til 1937.

ONOS har i dag hovedkontor på Bardufoss i Troms fylke samt etablert med egen avdeling i Harstad. vår hovedvirksomhet omfatter veibygging, komplett infrastruktur, grunnarbeider samt riving-/saneringarbeid.

ONOS består av en ung og positiv arbeidsstokk på ca. 50 ansatte, og besitter en ny maskinpark med produksjon basert på GPS-maskinstyring.

ONOS produksjonomsetning har vært på 60-80 millioner de siste årene, men med klar målsetning om videre ekspansjon i et voksende anleggsmarked i Nordland, Troms og Finnmark.

ONOS er gjennom medlemskap i MEF tarifforganisert med hovedavtale MEF/NAF og er godkjent lærlingbedrift i OKAB.

ONOS benytter digitaliserte verktøy i sin organisasjon, bl.a. MEF`s intetnettbaserte HMS/KS-system i vårt kvalitetssikringsarbeid og SmartDok til lønns- og produksjons dokumentasjon.

ONOS praktiserer særlig gode personal- og forsikringsvilkår, og vår arbeidsmiljømessige ideologi har sitt utspring fra at trives du på jobb, finnes også lysten til å bidra i fellesskapet.

ONOS målsetting om ekspansjon omfatter en sterkere etablering i nær marked på linje med utvidelse av vårt geografiske nedslagsfelt. Da hovedpart av ONOS virksomhet i dag er etablert etter anleggsmarkedets lokalisering, er mange av de ansatte oppsatt på uke pendling med tilrettelagte boforhold.

 

BE Sentral godkjenning 2016

Comments are closed