Ledige stillinger

ONOS har som målsetning i vår fremtidige utvikling å rekruttere nye medarbeidere på alle plan i organisasjonen, både ledelse, produksjon og støtte. Vi trenger flere ansatte med personlige egenskaper og kompetanse som ønsker å bidra til videreutvikling av vår bedriftskultur, basert på ærlighet og samarbeid i fellesskap med fokus på arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.

ONOS er godkjent lærlingebedrift innen fagfeltene anleggsmaskinsjåfør, anleggsmaskin-mekaniker, vei- og anleggsarbeider og transport. Som lærling i ONOS skal du alltid få god veiledning og opplæring i utdannelsen fra våre dyktige og erfarne fagfolk.

ONOS vil alltid ha plass for de rette folkene, og kan gi deg muligheten om du har lysten og evnene!

Dersom du finner dette interessant imøteser vi gjerne en åpen søknad med CV og referanser til: soknad@onos.no 

Vi har for tiden følgende ledige stillinger:

01 ONOS Anleggsledelse

02 ONOS Driftsledere

03 ONOS Stikningspersonell

04 ONOS Gravemaskinførere

05 ONOS Grøft-ADK

Comments are closed.